چه زمانی از سشوار استفاده کنیم؟

چه زمانی از سشوار استفاده کنیم؟

پس از استحمام، ابتدا با یک حوله تمیز موها را خشک کنید.

هرگز روی موی نم دار، اتوی مو یا سشوار داغ نگیرید.

زمانی که مو خشک است، استفاده از باد گرم سشوار باعث براق شدن موها می شود.

به منظور جلوگیری از آسیب ، از سرهای مخصوص پخش کننده حرارت و باد استفاده کنید.

پس از رنگ کردن موها، سشوار توصیه نمی شود.

حداکثر سه بار در هفته از سشوار استفاده کنید.

ثبت ديدگاه