محلول ضد میخچه و زگیل فارابی

//محلول ضد میخچه و زگیل فارابی
محلول ضد میخچه و زگیل فارابی ۱۳۹۷-۸-۹ ۱۳:۲۴:۱۰ +۰۳:۳۰

Project Description

محلول ضد میخچه و زگیل فارابی

محلول ضد میخچه و زگیل ، ترکیبی از اسید سالیسیلیک ، اسید لاکتیک و کلودیون می باشد.

اسید سالیسیلیک با خاصیت کراتولیتیک باعث از بین رفتن تدریجی زگیل و میخچه می شود.

 اسید لاکتیک با اثر خورندگی خود باعث از بین بردن زگیل می گردد .

کلودیون به عنوان حامل و پایه قابل تبخیر می باشد که پس از خشک شدن باعث تثبیت دارو در محل میخچه و زگیل می شود.

موارد مصرف

درمان قطعی زگیل و میخچه

رفع زبری قسمت های شاخی پوست

سیب سلامت
سفارش محصول

ثبت ديدگاه