فرم استخدام

/فرم استخدام
فرم استخدام ۱۳۹۶-۶-۱۴ ۰۹:۵۵:۱۱ +۰۴:۳۰

درخواست شغل

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

آخرین مدرک تحصیلی
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

دوره های آموزشی و تخصصی
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

سوابق کاری در پنج سال اخیر

لطفاً بطور دقیق ذکرنموده و از درج عبارت توافقی خودداری کنید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB - فایل بصورت pdf ارسال شود

CAPTCHA
لطفا صبر کنید