علت شکنندگی ناخن ها

علت شکنندگی ناخن ها

علت شکنندگی ناخن ها

از دلایل خشکی زیاد ناخن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مصرف زیاد آب

شستن ظروف بدون استفاده از دستکش و استفاده مداوم شوینده

استخر

عدم استفاده از کرم مرطوب کننده

تغذیه نامناسب و کمبود ویتامین ها و مواد معدنی به خصوص آهن

و نیز استفاده از استون

ثبت ديدگاه