روغن جوجوبا

  روغن جوجوبا 

در میان روغن های گیاهی ، روغن جوجوبا بیشترین شباهت را به (سبوم )چربی طبیعی دارد. این روغن خاصیت نرم کنندگی بسیار خوبی داشته بدون اینکه بر روی پوست حالت چرب ایجاد کند. همچنین باعث افزایش الاستیسیته پوست می شود. فیتواسترولهای موجود در آن متابولسیم سلولهای پوست را افزایش داده و اثرات ضد التهابی دارد. فرولیک اسید موجود در آن متابولیسم سلولهای پوست را افزایش داده و اثرات ضد التهابی دارد. فرولیک اسید موجود در آن از ایجاد صدمات ناشی آفتاب در پوست جلوگیری میکند. بدلیل داشتن توکوفرولهای طبیعی اثرات ترمیم کنندگی و ضد چروک را نیز را داراست.

ثبت ديدگاه