رنگ کردن موها

هر چیزی که باعث شود ساختار طبیعی مو از حالت عادی خارج شود، برای مو مضر محسوب می شود. موها را نباید بیش از ماهی یکبار رنگ دائم یا دکلره کرد، زیرا هر چند عوارض رنگ مو در درازمدت پدید می آید، ولی هرچه فاصله زمانی رنگ کردن موها بیشتر شود بهتر است.

برخی از عوارض رنگ مو

حساسیت

 شکنندگی موها

 تحریک پذیری پوست

 آسم

ثبت ديدگاه