تغذیه کودکان

جلوگیری از چاقی در کودکان

 

  • کودک نباید پرخوری کند.

  • کودک خود را وادار به غذا خوردن نکنید.

  • وعده های غذایی و میان وعده ها را سرساعت معین در هر روز به او بدهید.

  • مقدار کافی و مناسب از واحدهای غذایی را مصرف کنید.

  • میان وعده ها را با دقت تمام انتخاب کنید تا پرکالری و فاقد ارزش غذایی نباشند.

  • مصرف آب میوه ها را کاهش دهید، زیرا هر چند که دارای مواد مغذی هستند، کالری زیادی نیز دارند.

  • به عنوان جایزه به کودکتان مواد خوراکی پُرکالری ندهید.

  • کودک خود را تشویق کنید تا روزانه فعالیت بدنی داشته باشند.

  • سعی کنید بچه ها کمتر وقت خود را صرف تماشای تلویزیون و بازی با کامپیوتر کنند.

ثبت ديدگاه